2 - 5 hodin

Vyzpovídáme Vás a zjistíme, co máte rádi


Na začátku práce si s klienty předáváme informace, zjišťujeme detailní představy, požadavky a očekávání, které máte.

Postupujeme návodnou formou. Nemusíte vědět nic víc, než že se Vám naše práce líbí a máte v nás důvěru, i to může být zadání, ale obvykle a je to lepší se pokusíme pomocí dlouhého rozhovoru, velkého množství otázek na které stačí odpovědět ve stylo ano / ne // líbí / nelíbí získat o Vás a tom co chcete dobrou a přesnou představu, která nám umožní všechno co řeknete, Vaše pocity, idee, vkus, uspořádat do interiéru se kterým budete spokojení, za který budete rádi, ze kterého budete mít radost.

Vyzpovídací schůzka

Poptávkový formulář zobrazit poptávkový formulář